Eshop s hudbou z celého sveta MARKMAN

 

Ďakujeme , že ste navštívili náš eshop s hudbou. Firma MARKMAN MUSIC vznikla v roku 1990 so zameraním na predaj hudobných nosičov zvuku a obrazu , ako jedna z prvých na Slovensku. Dnes v ponuke nájdete širokú ponuku hudby a hudobných nosičov od CD, až po blu-ray.  Podľa kategórií si môžete vybrať rockovú hudbu, pop, hard rock a heavy metal, vážnu hudbu, operu, muzikály, soundtracky a filmovú hudbu, či relaxačnú hudbu. Okrem nich aj rôzne iné žánre, ako sú punk rock, glam rocku, reggae, rap, hip hop....

Pred realizáciou nákupu sa dokladne oboznámte s našimi obchodnými podmienkami

English

Thank you for visiting our e-shop with music. MARKMAN MUSIC was founded in 1990 with a focus on selling music and sound carriers, one of the first in Slovakia. Today you will find a wide range of music and music media from CD to Blu-ray. You can choose rock, pop, hard rock and heavy metal, classical music, opera, musicals, soundtracks and film music, and relaxation music. Apart from these, there are also different genres such as punk rock, glam rock, reggae, rap, hip hop ....

Sorry, we communicate only in the Slovak language

OBCHODNÉ PODMIENKY PRE PREDAJ CEZ INTERNET

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

V zmysle zákona 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov pre vybavovanie objednávok potrebujeme tieto kontaktné informácie zákazníkov:

    Meno a priezvisko
    Adresa
    Adresa doručenia ak je iná ako adresa objednávateľa
    Email
    Telefónne číslo

Poučenie: Odoslaním objednávky zákazník potvrdzuje, že vyššie uvedené údaje poskytuje dobrovoľne, a udeľuje súhlas pre ich spracovanie pre účely odoslania objednaného tovaru, vystavenia fakrúry na základe objednávky a spracovanie faktúr v ekonomickom systéme podľa platných legislatívnych noriem.

Vyššie uvedené údaje sú poskytnuté:

    Pre doručenie tovaru - Slovenskej pošte, a.s.
    Pre vystavenie faktúr -  ABEKO, s.r.o.

Záväzne prehlasujeme, že  osobné údaje spracujeme a uchováme iba v zmysle vyššie uvedených činností a nebudú použité ani poskytnuté pre použitie za iným účelom, ani zverejnené.

V prípade že zákazník žiada vymazať všetky jeho kontaktné údaje, vykonáme tak na základe písomnej žiadosti odoslanej na našu kontaktnú emailovú adresu: markman@markman.sk

Zákazník môže svoje údaje kedykoľvek po prihlásení sa zmeniť. V prípade že zákazník zabudne prihlasovacie heslo, môže si ho sám zaslať na jeho uvedenú emailovú adresu.

OBJEDNÁVANIE TOVARU

Objednávky na jednotlivé tituly sa realizujú prostredníctvom nákupného košíka. Na to aby ste mohli nakupovať prostredníctvom nákupného košíka musíte byť zaregistrovaní. Registrovaným zákazníkom budú pravidelne zasielané informácie o aktuálnych novinkách a práve prebiehajúcich akciách. Presný postup ako nakupovať nájdete na konci tejto podstránky.

DODACIE LEHOTY/SHIPPING

 

Tovar dodávame iba v rámci Slovenskej  a Českej republiky/We do not provide shopping worldwide. We only deliver within Slovak and Czech republic. The shipping cost  would be much more expensive than product itself. 

Dodacia lehota je uvedená pri každom titule. Vzhľadom k tomu , že máme kamenný obchod vačšinu novinkových titulov máme skladom a sme schopný ich poslať do 48 hodín, ak titul nemáme skladom je dodacia lehota cca 7 - 21 pracovných dní. Naša databáza obsahuje aj tituly , ktoré importujeme z iných svetadielov a vydavaťeľstiev , ktoré nemajú v čechách a na slovensku obchodné zastúpenie. V prípade, že hľadaný titul nie je v našej databáze a viete že existuje možete posielať dotazy na adresu infotitul@markman.sk, jedná sa hlavne o importové tituly. Nenesieme však zodpovednosť za oneskorené dodanie tovaru zavineného poštou resp. zásielkovou službou , za poškodenie tovaru zavineného poštou resp. zásielkovou službou. Našou snahou je čo najviac skracovať dodacie lehoty, avšak v niektorých prípadoch (ako napr. pri vypredaní titulu, alebo dočasného výpadku lisovne nosičov) sa môže dodacia lehota nie našou vinou predĺžiť.

ZASIELANIE TOVARU

Skompletizované objednávky zasielame poštou podľa spôsobu platby - buď ako balík pri platbe vopred, alebo formou dobierky. V oboch prípadoch od nás obdržíte mail o zmene stavu vašej objednávky na "zrealizovaná". Tovar si môžete prevziať aj osobne v odbernom mieste, je to predajňa PRIMA ORIEŠKY na ul. M.R.Štefánika č.7 (20 metrov od pôvodnej predajne Markman Music, vedľa kopírky REPROXIM) v čase PO-PIA 09,30-17,00, SO 09,00-12,00. Tovar sa uhrádza v hotovosti. Do poznámky objednávky musíte uviesť  OSOBNÝ ODBER. Pri osobnom odbere samozrejme poštovné ani úschovné neúčtujeme.

ÚHRADA OBJEDNANÉHO TOVARU

Dobierkou - zaplatíte až pri preberaní zásielky

UPOZORNENIE: Ak sa rozhodnete za objednaný tovar platiť vopred , dovoľujeme si vás upozorniť že ak objednaný tovar nemáme skladom , zásielka vám odchádza až po dodaní tovaru od dodávateľa.

POŠTOVNÉ

V rámci Slovenskej republiky účtujeme poštovné do sumy 35€ vo výške 3,90 €, nad sumu 35€ poštovné neúčtujeme.

Do Českej republiky účtujeme poštovné do objednávanej sumy 70€ vo výške 8,30 €, nad sumu  70€ poštovné neúčtujeme.

Dodanie do krajín Európskej únie (s výnimkou Slovenskej a Českej republiky) je spoplatnené sumou 15€ bez rozdielu sumy objednávaného tovaru. 

Pri objednávkach v celkovej cene do 10€  vrátane DPH bude účtované balné vo výške 1€. 

 

Zrušenie objednávky

 

V súlade s ust. § 7 ods. 6 zákona č. 102/2014 Z.z. zákazník nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je:

Predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovo-obrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak zákazník tento obal rozbalil,

Spotrebiteľ má možnosť objednávku zrušiť maximálne do 24 hodín po odoslaní objednávky bez udania dôvodu mailom na adrese markman@markman.sk. Objednávka sa stáva plne záväznou po uplynutí 24 hodín po jej založení.

Pokiaľ sa spotrebiteľ na zrušení objednávky s predávajúcim nedohodne (nebude ho napríklad o zrušení informovať), a už došlo k plneniu, alebo vznikli náklady na strane predávajúceho, je spotrebiteľ povinný uhradiť vzniknuté prevádzkové náklady. Prevádzkovými nákladmi sa rozumejú napr. telefonické rozhovory so spotrebiteľom, zabalenie, či príprava expedície, úhrada poštovného distribučnej spoločnosti a pod.

V prípade neprevzatia zásielky zasielanej na dobierku v úložnej dobe dôjde k porušeniu obchodných podmienok, pretože spotrebiteľ je zo strany predávajúceho automaticky informovaný o potvrdení a stave objednávky (elektronickou poštou). Všetka argumentácia či odôvodňovanie neprevzatia (napr. neobdržanie oznámenky a pod.) sú považované za účelové. Zákazník má možnosť do 14 dní aktívne požiadať o opakované zaslanie zásielky. Pôvodná cena zásielky však bude navýšená o náklady na nové doručenie.

Spotrebiteľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť v prípade, že predávajúci nesplní dohodnuté podmienky dodania. Spotrebiteľ, ktorý nekupuje tovar v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti, má ďalej v súlade s § 53, odst. 7 a § 54 Občianskeho zákonníka právo odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru.

Predávajúci je oprávnený od zmluvy odstúpiť len do okamihu odoslania tovaru, a to len v prípade nedostupnosti tovaru alebo výraznej zmeny ceny tovaru. Pred odstúpením je ale predávajúci vždy povinný kontaktovať spotrebiteľa .

Predávajúci si vyhradzuje právo po druhom stornovaní objednávky zo strany spotrebiteľa neakceptovať jeho ďalšie objednávky. Z nášho pohľadu je to nekorektný prístup spotrebiteľa.

 

REKLAMAČNÉ A ZÁRUČNÉ PODMIENKY

REKLAMÁCIE

Reklamácie sú vybavované v pracovných dňoch od 12:00-16:00. 

 1. telefonicky na čísle 0903/508793
 2. e-mailom : reklamacie@markman.sk
 3. poštou - k reklamovanému titulu prosíme priložiť sprievodný list s popisom závady na tovare
 4. pri oprávnenej reklamácii vám vami reklamovaný tovar obratom vymeníme ak ho máme skladom
 5. resp. po vzájomnej dohode so zákazníkom zašleme iný náhradný, alebo vrátime peniaze

Pri  výrobnej chybe nosiča, poškodení nosiča, alebo obalu, vyžadujeme aj doloženie fotodokumentácie konkrétnej chyby. Táto fotodokumentácia musí byť súčasťou reklamačného listu.

ZÁRUKA

 1. Na predávaný tovar sa vzťahuje zákonná záručná doba 24 mesiacov odo dňa predaja.
 2. Predávajúci je povinný rozhodnúť o reklamácii do 30 dní od jej písomného doručenia.
 3. Záruka sa nevzťahuje na tovar , ktorý bol mechanicky poškodený alebo bol zničený neodbornou manipuláciou klienta.

Nakupujúci – spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na markman@markman.sk), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z.

Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm

Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH. 

ZĽAVY

Zľavy v našom internetovom obchode sa určujú podľa stálosti zákazníka a výšky jeho obratu. Výšku zliav určujeme pre každého zákazníka individuálne.

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

A. Prevádzkovateľ osobných údajov

Spoločnosť Ivan Vajo - Markman je správcom osobných údajov na stránkach www.markman.sk. Určujeme ako budú vaše osobné údaje spracovávané a za akým účelom. 

Kontaktné informácie: 

Ivan Vajo - Markman

MARKMAN MUSIC
BLATNICA 10

038 15  BLATNICA
SLOVENSKO

Infolinka: 0903/508793
Email: markman@markman.sk

 

B. Rozsah spracovania osobných údajov

Osobné údaje sú spracované v rozsahu v akom ste nám ich poskytli a to jednak v súvislosti s plnením záväzkov poskytovaných služieb (bezplatných, ako aj na základe zmluvného vzťahu v prípade platených služieb) alebo ktoré sme zhromaždili inak a spracovávame ich v súlade s platnými právnymi predpismi. 

Neplnoletí

Osoba mladšia ako 16 rokov  nesmie zasielať spoločnosti Ivan Vajo - Markman žiadne informácie. V prípade, že ste mladší, budete na používanie týchto stránok a služieb, realizáciu nákupov alebo akýchkoľvek iných právnych úkonov potrebovať súhlas rodiča alebo právneho zástupcu. 

C. Aké osobné údaje spracovávame

Osobné údaje pre realizáciu objednávky

Spracovávané osobné údaje: 

 • Meno a priezvisko
 • Adresa
 • Telefónne číslo
 • E-mailová adresa

Odber informačných správ ohľadom servisu (napr. potvrdenie o odoslaní formulára) alebo obslužné emaily v objednaných  platených službách (napr. zmluvné podklady, potvrdenie objednávky) nie je možné zrušiť, pretože sú súčasťou poskytovaných služieb.

Zasielanie emailov o novinkách

Informácie o novinkách vám budeme zasielať výhradne iba na základe vášho súhlasu, ktorý nám môžete dať pri odoslaní formulára. Súhlas potvrdíte kliknutím na odkaz, ktorý vám pošleme na váš email, čím zabezpečujeme kontrolu, že súhlas poskytujete práve pre zadanú emailovú adresu a táto patrí vám. Tento súhlas je dobrovoľný  a môžete ho kedykoľvek odvolať  písomne, emailom alebo kliknutím na odkaz z ktoréhokoľvek informačného emailu.

Štatistické údaje prezeranosti stránok

Pre štatistické a marketingové účely využívame cookies tretích strán Google a Facebook. V používaných cookies sú vaše osobné údaje anonymizované. 

D. Spôsob spracovania osobných údajov

S Vašimi osobnými údajmi, budeme nakladať zodpovedne a v súlade s platnou slovenskou a európskou legislatívou. Pre spracovanie osobných údajov používame automatizované prostriedky, ale aj manuálne spracovanie. Všetky údaje sú uložené na zabezpečených serveroch uložených v Európskej únii. Údaje nie sú zverejňované, nie sú prenášané ani spracovávané mimo krajín EÚ a nie sú sprístupnené ani poskytované tretím stranám.

E. Doba spracovania osobných údajov

Vaše osobné údaje spracovávame počas vybavenia objednávky, alebo do doby kým neodvoláte svoj súhlas so spracovaním osobných údajov. Vaše osobné údaje, spracovávané z dôvodu objednávky tovaru alebo služby, budú uchovávané v našej spoločnosti 10 rokov od vystavenia faktúry v súlade so ákonom o dani z príjmov.

F. Pre aké účely osobné údaje spracovávame

Pre účely plnenia zmluvy (Účel plnenia zmluvy a oprávnených záujmov vyplývajúcich z poskytovanej služby)

Ak prejavíte záujem o naše produkty a služby  na základe zmluvy, spracovávame vami poskytnuté osobné údaje v rozsahu uvedenom v bode A pre účel plnenia zmluvy a z nej vyplývajúcich záväzkov. Pre správne fungovanie služieb je našou povinnosťou vás informovať elektronickou poštou o informáciách týkajúcich sa dodávanej služby (zmeny v poskytovaní služieb alebo vo funkcionalite) a teda spracovávať vaše osobné údaje za účelom oprávnených záujmov vyplývajúcich z poskytovaných služieb.  

Pre marketingové účely (na základe vášho súhlasu)

Pre marketingové účely evidujeme minimálne údaje (email) a to na základe vášho súhlasu. V prípade, že prejavíte záujem o zasielanie informácií o novinkách, alebo pozvánok na výstavy poskytujeme vám možnosť vyjadriť dobrovoľný súhlas so spracovaním osobných údajov. Na základe neho  spracovávame  vaše osobné údaje (email) do odvolania súhlasu. Tento súhlas je dobrovoľný  a môžete ho kedykoľvek odvolať písomne, emailom alebo kliknutím na odkaz z ktoréhokoľvek informačného emailu. Údaje nie sú zverejňované, nie sú prenášané ani spracovávané mimo krajín EÚ a nie sú sprístupnené ani poskytované tretím stranám.

G. Vaše práva v zmysle ochrany osobných údajov

V súlade so spracovaním a ochranou osobných údajov máte tieto práva:

 • právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k vašim osobným údajom
 • práva na opravu,
 • právo na vymazanie alebo obmedzenie spracúvania vašich osobných údajov
 • máte právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov
 • právo na prenosnosť údajov
 • právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov
 • právo podať sťažnosť dozornému orgánu

Svoje práva si môžete uplatniť písomne na adrese sídla prevádzkovateľa, prostredníctvom elektronickej adresy markman@markman.sk alebo osobne ústnou formou do zápisnice, z ktorej musí byť zrejmé, kto právo uplatnil, čoho sa domáha a kedy a kto vyhotovil zápisnicu, jeho podpis a váš podpis; pričom dostanete jednu kópiu zápisnice.

Upozorňujeme vás, že vaše právo na zmazanie údajov môže byť obmedzené zákonnou povinnosťou uchovávania údajov, ktorú musíme rešpektovať. Okrem toho si podľa zákona môžu súdy, orgány činné v trestnom riadení alebo iné zákonom určené úrady potrebné informácie vyžiadať.

Máte právo podať sťažnosť u dozorného orgánu, ktorým je Úrad pre ochranu osobných údajov. 

Každý internetový užívateľ by si mal byť vedomý toho, že informácie, ktoré zverejní, môžu vidieť a ukladať ostatní užívatelia. Dbajte preto na ochranu svojho súkromia. 

 

ZÁKAZNÍCKY SERVIS

Našim cieľom je maximálna spokojnosť zákazníka, preto ak máte na nás nejaké dotazy , možete ich posielať na adresu forum@markman.sk

KONTAKT

Ivan Vajo - Markman
IČO: 11943149
DIČ: SK 1020488843

Prevádzka

MARKMAN MUSIC
BLATNICA 10
038 15  BLATNICA
SLOVENSKO

Infolinka: 0903/508793
Fax: 043/4230068
Email: markman@markman.sk

IS obchodu je zaregistrovaný na Úrade pre ochranu
osobných údajov SR pod reg. č.: 201411733

Orgán dozoru: Slovenská obchodná inšpekcia, Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj
Predmestská 71, P. O. Box B - 89, 011 79 Žilina 1
tel. č. : 041/ 7632 130, e-mail: za@soi.sk

AKO NAKUPOVAŤ

 1. V prípade, že ste v našom obchode po prvý krát, musíte sa zaregistrovať - vyplniť registračný formulár. (klinite na nápis registrovať a podľa pokynov sa zaregistrujte)
 2. Pokiaľ budete chcieť nakupovať, musíte sa prihlásiť vašim prihlasovacím menom a heslom.
 3. Nájdite titul, ktorý si chcete objednať, a vložíte ho kliknutím na ikonku do nákupného košíka. V pravom modrom stĺci navrchu sa vám prepíše 0 Sk na celkovú sumu za tovar.
 4. Buď pokračujte v nákupe a rovnakým spôsobom si do košíka vložte viac titulov, alebo ak už máte všetky tituly, ktoré ste hľadali, tak kliknite vpravo na celkovú sumu za tovar a dostanete sa do nákupného košíka.
 5. Tu môžete upraviť množstvo tovaru, alebo niektorý odobrať, ak tak urobíte, musíte kliknúť na tlačidlo prepočítať.
 6. Ak ste s celkovým množstvom tovaru spokojní, stlačte na tlačidlo Dalej.
 7. Dostali ste sa do objednávky, kde ešte môžete vyplniť poznámku. (napr. Osobný odber v predajni). Kliknite na tlačidlo dalej.
 8. Ak chcete odoslať objednávku musíte v ľavom spodnom rohu zakliknúť "Súhlasím s obchodnými podmienkami". Potom môžete objednávku odoslať (V prípade že toto nezakliknete, nepodarí sa Vám odoslať objednávku). Kópia objednávky vám bude doručená na vašu uvedenú emailovú adresu.
 9. Objednaný tovar vám bude doručený poštou

Nákupný košík

Počet kusov: 0 Celková cena:
0,00 €

Prihlásenie

© Copyright 2007 Markman Music • redakčný systém, hosting spoločnosti WEBYGROUPadmin

Eshop s hudbou z celého sveta - široký výber hudobných nosičov svetových aj slovenských hudobných skupín. Vážna hudba, opera, muzikály, rock, pop, soundtrack, heavy metal, hard rock, rap a hip hop, jazz....